closeTerug naar inventaris

Transcriptie

501

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733.

October 1732

53. p:s salemp:s br. blauw

57. bafcas fr: br: heele

32. Carikams kl: roode

18. dongrissen

11. pkotassen

5. inquamassen

100. Commenen peerings

90. parrings bijlen

1. orembag

1. Copper gom

1. p„l oud ijser

den 22:' d=o

Woensdag.

savones de Clocque vijff uuren zijn de leden

van den E: E: agtb: polituquer raad bij den

anderen vergaderd geweest waar in soda

nige besluijten genomen sijn als bij de

resolutie kan b'oogt werden

23. d=o

Donderdag.

's morgens de Cloegen ses uuren is den E: E:

heer Protempore gesaghebber Nicolaus

nicolat p=r orembaij na ourien vertroc„

„ken, versgeselschapt van den p„l secretaris

der politie Pieter van beuning en Cassier

Jacobus dadelbeek om de Jaarlijxe visiti

der buijten Comptoiren onder dit gou„

vernement sorterend af teleggen werdende

door den manhaften Capitain otto walt

koolwagen benevens sommige andere

ge