closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dito

505

Van Banda onder dato 31:' maij A:o 1733

october 432

schuyten die van hunne gebreken versin

werden werkende zyn over zulx kunnen

uE=s daar omtrent een wake ooge laten

gaen, dat sij den tijd niet lantersanten niet

komen door te brengen

dan het geene zynde dat nodig gedagd

hebbe voor mijn vertrek uE= te Commu„

niceeren zullende het verdere aan uE=

goede directee en voorsigtigheijt gedefe„

reerd laten en welke vertrouwingen verwag„

ting ik uE=s met ’s Comp:s Effecten mele

bescherminge godes beveelen en verblijve

/:onderstond:/ UE=s genegene vrund /: was,

/getekend:/ N=, Nicolat (:ter zijde

banda nassouw desen 22: 8ber: 1732.

den 24:' d=o

Vrijdag

gaat af een briefje aen den Commonderend

Zergeant tot rosingan Jan Hendrik

Regters van inhoud dat den stuurman

van de pandchiallang de kraai wel besteld

had sijn briefje van den 19:' deser waer

uijt Sijn E E: gebleken was de ontfangst

van 1000. p:s adappen 6. bamboesen tot wa

ter reeten en 2: boeken kleen formaat

ppier als mede het tem onmogelyk geweest

was dat kieltje na Sijn E: E: ordre met

kalk tegenwoordig te konnen beladen het

welke sijn E: E: niet konde begrijpen

hoe sulx in dit stille weer mogelyk koude

wesen.