closeTerug naar inventaris

Transcriptie

507

Van Banda onder dato 2:' Muaij 1735.

october 1732

30. tonen kolk, en

2000. p:s adappen temogen gerieft werden

aariveert van Ceram uijt denegorij kelie

„waroe den nachoela bant p„r Jonk be„

roekt met 7. Coppen aanbrengende.

4. stux slaven van beijde Sexe.

den 28:' d=o

Dingsdag.

29:

Woensdag.

30. „.

donderdag.

geen remarquabele saeken in dese drie

agter een volgende dager voorgevallen

die in desen eenige aanteekening mieriteerd:

den 31:' d=o

Vrijdag

ontfing d’ E: E: heer Wrotempore gesag

hebber een briefje van den ondercoopman

en hoofd tot waier M= Louis Welman

tot bekendmaking dat de wereq=s aldaar

op den 24:' deser aen d’ EComp: geleverd en

ter schald gebragt hadden een nomber van

7. soeg=s raap foelij, en aengesien aldaar een

gelal van 100. soeg=s in voorraed lagen soo

versogte hij dat deselve met dit stille weer

mogte afgehaeld en met eenen toegesonden

werden de ondervolgende goederen teweten

10. lasten rijst

4. vaelen vleesch

4. d=o sweek

150. lb: Zout.

20. lb