closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31: Muaij 173.

october 1732.

20. lb peper

400. d bossen rottings Java

150. p„s ledige socq=s

2. lb Zegel lacq

1. pak salemp:s br: bl:

1. pholassen gem:

1. salemp:s d=o geb:

300. lb buspoeder

50. bossen lant Jusoort

2000. p:s adapper

2. dood kisten, en

1. aff uijt van 1 lb bals ten behoeve

dehalve maen op de lanontang.

Jntegendeel verstreckt van hier na zijn waar„

plaats denegorij kelewaroe op Ceram gele„

gen den naChoela baut, met desselvs

Jonk sterk. 7. Coppen mede nemende tot

Coopmansz:.

6. p:s guinees gem: geb:

3. salemp:s br: blauw

20. baftas sw: br: heele

20. d=o sm: halve

10. karikams kl: roodi

20. inquamasser

3. dongrissen

20. Commen en Pierings, en

1. p„l om ijser.

Saturdag.