closeTerug naar inventaris

Transcriptie

509

Van Banda onder dato 31:' maij 1735.

November 1732.

den 1: d=o

Salurdag.

niets dat indesen eenige aantekening mer

teerd voorgeevallen

den 2: d=o

Sondag

onder het vieren vanden gewoone gods

dienst quam van Ceram en goram den

moors mardijker Salkoekoe p„r de Chia

loup van den Jnlands burger Jacob Cor„

nelisz: groot omtrent 12. lastten en bem:t

met 18. Coppen tervente aanbrengende.

26000. p:s adapper

7. slaven van bi de Sexe

den 3:' d=o

Maandag.

gaet af een briefje ameenonderCoopman en

ondersteld hoofd tot waijer P=r Louis wel

man behelsende dat zijn E: E: zijn briff

jes van den 29:' 7ber: en laatsten der Jongst

gepasseerde maend 8ber: wel ontfangen en

daar uijt gesien dat hy vande percq=r aCostij

een tantum van 35. soeg=s gecorteerde foely

voor reecq: van d’ EComp: ontfanger had

mitsgaders versoek quam tedoen om met

eenige provisien en benodigt heden gerieft

temogen werden, weshalven in dit stelle

weer tot hem overquam, ’sComp:s groote

roeij schuijt welke zijn E:E: ten dienste

van zijn Comptoir onder ’t opsigt van

den bootsman hendrik van der pauwert,

had