closeTerug naar inventaris

Transcriptie

511

Van Banda onder dato 3: aar 173.

November 1732

ook overkomen was een vrouwmensch

genaemt. Catharina Pietersz: om nevens

andere gecondemneerde aldaar dienst

te doen versoekende hij wijders om de

mogen gereeft werden met.

4. do sijn kalk manden

3000. p:s adapper

30. lb: weser

8. ssijkers

4. bossen rottings Javo

2. sutsen harpuijs en pik en

2. p:s dood kisten

ook verscheijnd van molaij uijt denegorij

loeang gelegen om deZ=t west den na

chodo Claes p„r desselvs Jonk sterk

20. Coppen ten handel aanbrengenee.

3: p:s orambaijen

7: schappen

10. boeken, en

1. last katjang.

daar en tegen verseijld van hier weder

na sijn woonplaats den negory gaan„

„mer gelegen op Ceram den nachoela

abas p„r zijn vnk Sterk 10. Coppen

mede nemende tot negotie.

10. p:s baflas sev: br: heel

sm: halve

10. d=o

10. karikams kl: rooc

10. p:s