closeTerug naar inventaris

Transcriptie

513

Van Banda onder dato 14: Juar 173.

Novemb: 1732

100. stux varkend

30. boeken, en

1. last katjang.

den 8:' d=o

Saturi ag.

geen leesens waerdige saeken voorgevallen

9:' d=o

Sondag. .

„1

arriveert alhier uijt ’t gouvernement am

boma den aldaar thuijs hoorende Chinees

tanjanko p:r de Chiamwang van den

Capitain diernatie gen:t Tanschoe groot

omtrent 15. lasten en bem:t met 9. Coppen

tenmarke aanbrengende.

30. korsjes gesorteerde lijwaten

5: P=ls thee

10. toebak

10000.- laeken Pagoe

5000. p:s Commen en Pierings

500. parrings en

200. bijlen

den 10:' d=o

Maandag.

dingsdag.

11.

Jn dese twee volgende dagen is nets

voorgevallen waar van indese ver

Eijscht werd Eenige aantekening tedoen

12:

Woensdag.

's voormiddags retourneren van de zuijt

wester Eylanden de kruijs pandchiallangs

dekissel en den Jutree welkers onder

stuurleiden