closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1.

515

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733:

November 1732

Vridag 8: smorgens en voordemiddag de wind

Z: O: en Z: O: t: O: marsz: Coelte met versraeg

schoffen quamen en zee Coers bij dewend

over omde Z: t: w: op densiddag peijlden

het w: van banda N: N: 0: giste 5 â 5½:

mijl daar van nademiddag en snagts

dewend Z: o: A: O: frisse bramsz: Coelte

goed weer.

Saturdag 9. Smorgens en voor demiddag de

Win Z: O: t: O: marsz: Coelte op demed

dag was de gegiffte loers vant Et mael

Z: Ww: t: Z: 24. myl nademiddag en snagts

deewind Z: O: bramsz: Coelte.

sondag 10. smorgens deewene Z: o: ’t Z: en Z: O:

bramsz. en marsz: Coelte met vroegschaf

sen sien kleijn roma in’t Z: Z: w: gisste

5. â 6. mijl daar van voorts den heelen

„dag dewird Z: o: en O. Z: o: ongesladige

Coette boegden decoers be w: het Eyland

roma heen met zons ondergang peijlden

de Z: w:t van roma Z: o: en de N: o: 1:

van wetteren w. gisste ¾ mijl van't

eerste Coers doen bij de wine over om

de Z: Z: w: snagts dewend Z: o: marsz:

en iinder Coelte met 4. deglas inde

tweede wagt Coers w: 't: Z: aen.

maandag 11. smorgens dewind Z: O: bramssz:

Coette met zons opgang seijld en het

eiland