closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P.

Hent

Bandal onder dato 31:' Maij 1733

November 1932

Eyland kisser o: ’t Z: de W:o: l: van

wetteren n: n: 0: gisste 6: â 7. mijl van

histe voorls dewine Z: o: en o: bramsz

Coelle Coers van't w: tot N: W: met 4: glas

inde namen dag quamen ter rheede wet

teren voor dreg.

dingsdlag 12. dewin o: en dZ: O: ik heb den

Corp„l terhand gesteld 3. gantings Jatij

paet om aen den inlander uijt tedeelen

ter voortplanting ook hier vernomen

of sij hier ook vreemde scheper of

andere vaartuijgen gesien hebben waer

op ingn de Corporaal mijn dit volgen

de ten andoord gegeven heeft dat

hier dese navolgende vaartuijgen ge

passeert sijn en haar coers om de o.

hadden, als den 19:' Januarij 4. en 5.'

februarij 10. den 11 Deco 1 den 15. dito 11.

den 28: dito en den 8: maart 5. vaartuij

gen vermoeden het moccassaren te sijn

den 1. Junij is alhier bij de N: o: L. vout

land op een plaats genaamt Jlieboekje

een in lands vaartuijg aangekomen

van het Eijland het hy daar op het

volk sijnde van den vrij burger

adriaan schouten woonagtig op

maccassar sijn Chialoup dee aan de

N: kant van het eijland Moano

ver