closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' maij 1735

scappe Coelte met zond opgang peijlden

het Eijland kesser N: O: gropte 3. myjl

daar van voor demiddag dewine Z:o:

bramotz: Coelto Coers van N: o: tot N: met

6:e gelas quamen ter rheede kisser voor

drig kreegen opstonds de Corp„l ende

lands grooten aen boort aan haar ver„

nomen of zy hier ook vreemde

scheepen en ondere vaartuijgen gesien

hebben en sij mijn g’antwoort hebben

dat hier den 2. februarij een vaartuijg

met twee masten is voor bij gezeijlt

die sijn Coers om de o: had ook heb

ik den Corp=l het Jalij saad willem

terhand stellen maar door delands

hoofden geantwoord dat sijder hier

geen plaats toehadden want hier op

dit Eyland int geheel geen bosgaesi

groeijt en naulijks soo veel plaats heb„

ben om haar leevens middelen te

„planten

Saturdag 16.' en 17:' wvind Z: o: versien ons

van water en brandhout.

Maandag 18:' dewind o: Z: O: en Z:o: ook

Z: o: 't Z: bramsz: en marsz: Coelle

op demiddag gingen onder zeyl Coers

by dewen over om dez: en ook over

en weer met zons onder gang

peylden