close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0534

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' maij 1735

scappe Coelte met zond opgang peijlden

het Eijland kesser N: O: gropte 3. myjl

daar van voor demiddag dewine Z:o:

bramotz: Coelto Coers van N: o: tot N: met

6:e gelas quamen ter rheede kisser voor

drig kreegen opstonds de Corp„l ende

lands grooten aen boort aan haar ver„

nomen of zy hier ook vreemde

scheepen en ondere vaartuijgen gesien

hebben en sij mijn g’antwoort hebben

dat hier den 2. februarij een vaartuijg

met twee masten is voor bij gezeijlt

die sijn Coers om de o: had ook heb

ik den Corp=l het Jalij saad willem

terhand stellen maar door delands

hoofden geantwoord dat sijder hier

geen plaats toehadden want hier op

dit Eyland int geheel geen bosgaesi

groeijt en naulijks soo veel plaats heb„

ben om haar leevens middelen te

„planten

Saturdag 16.' en 17:' wvind Z: o: versien ons

van water en brandhout.

Maandag 18:' dewind o: Z: O: en Z:o: ook

Z: o: 't Z: bramsz: en marsz: Coelle

op demiddag gingen onder zeyl Coers

by dewen over om dez: en ook over

en weer met zons onder gang

peylden