closeTerug naar inventaris

Transcriptie

521

Van Banda oonder dato 3:' Maij 1745.

ende n: W: L: W: Z: W: Z: gasste

mijt buijten denaeste wal snagts de

dme Z: O: en Z: o: 't o: bramsz: Coelie

Coers bij dewme over om de o: n: o: met 4:e

glas inde de eerste wagt leydent over

om de Z: ’t W: en met 2=d glas inde

tweede wagt weder om de 0: 1: 0:

Vrydag 29: deevem Z: b: en Z: o: ’t O: bramsz:

en stijen Coelle Coers over en weer onder

het eyland moo en lakkeren met

zons ondergang peijlden het o: van

laeckeren Z: Z: W:½ Z: en het O: Eiland

mogenon 0: tZ: ½z: gissie â 3.

mijt vau't eerste Coers doen bij dewind

over om de o: ’t 1: snagts dewindZ:o:

en Z: o: ’t Z: prisse bramsz: Coelte

en

met 5: glas in de Eerste wagt leydent

over om de Z: Z: w: en met het tijf

uijtgaen van de wagt wederom de

0: t: n:

Saturdag 30:' dewwem Z: O: en Z: o: ’t Z:

bramstz: Coelie Coers over en weer

met sons ondergang peijlden het w:

van Termatten O: t: Z: loewang z: ½ w:

om trend 1/ mijl buijten des selvs rif

snags dewend Z: O: bramsz: en slap„

„pe Coeste leijdent over en weer.

sondag 31. smorgens dewind o: Z: v: slappe

Coelte.