closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 24: Jui 173.

maandag 22. het lugje Z: en stil met

de tweede glasen is de pantjallang den

intree onder zeijl gegan

dingsdag 23.' het lugje L: 0: en Stil bevort

mijn selven in weder om gesond.

Woensdag 24 smorgens stil nademddlag het

dugje Z: met 7:e gelas gingen onder zeijl

foers 11: W: aen met zons ondergang peijl„

den de N: L. van Wettang Z: W: t: Z:

gisste 1. mijt daar van Caers doen n:

't: w: aen snagts het lugje Z:

donderdag 25:' smorgens het lugje Z: met

zons op ofang peijlden het eyland nela

n. gisste 6. â 6½. myt daar van voor

demiddag dewind Z: bramsz: Coelte

Coers n: n: o: aen nademiddag dew md

Z: en Z: Z: O: sloppe bramsz: Coelle met

7. daglas waeren digt onder de Z:

kant van nela kreegen stilte en

holle Zee uijt de Z: derden vier schoo„

ten om oorangs breijp aen boort te krij

gen dog kreegense niet bij ons deder

ons best om weder van dewal afleko

men met zons ondergang weijlden mla

n: omtrend mit van dewal kreegen

het lugje Z: leydent over en weer met

de beste boeg om van derval te komen

snagts dewen Z: en Z: Z: o: bramsz: Coelle

Coers