closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31' maij

Coers over en weer.

vrijdag 26:' 'smmorgens dewind Z: O: bramsz:

en marstz: Coelte met zons opgang

Weijlden Mila n: t 0: omtrend 1. myl door

van hadden sware holle zee waar

mede het vaartuijg schrekelyk stampee

in de zee konden geen vaartuijg aan

boort krijgen met vroeg schaffen Coers

w: Z: W: om voor demiddag dewindz: d:

slijve Coelr met E:e glas waren digt

onder het Eylan heuw dreeven en stelte

nademiddag het lugje o: Z: O: en O: Coers.

bij deeend over om dez: maer dreeven

met dedeijning om de west z: w: met

zons ondergang peijlden het eilandtkeerw

O: N: O: en het U: O: van domme W: Z: W:

giste 4. â wyl daar van snagts

het lugje 0. en o: n: O: ook stil ook

reegen Coers om deZ:.

saturdag 27:' smorgens het lugje Z: en

Z: w: ook stel Coers bij dewind over

om de Z: d: met zons opgang peijlden

de Z: L. van de balij van lamme w:

Z: w: gisste 2 a mij daar van

voor deinedelag dreeven in stelle op

demiddag kreegen het lugje o: Z: O:

Coers W: Z: W: nademindag het lugje

de

0. Travadig, weer met de 8: glas

quamen

525

A:o 1733