closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' maij 173.

Z: Z: W: omtrend ½ iil daar van voor

demndelag stit kreegen het lugge 1:0:

Coers Z: W: aen nademiddag deevind 1.0.

en o. bramsz: en slappe Coelte met zond

ondergang steijlden damim en de schild:

pads Eijlanden O: n. o. wel soo 1. omt:t

1. mil van ’t laeste Coerszuijt aen snagts

diwin Zuijd o:t en o: Z: O: en o. en weder

O. Z: v. sclappe bramsz: Coelte ook stilt

Sondag 5:' smorgens en voordemiddag hot

lugge Z: o: en O. Z: o. nademiddag dewind

Z: O: t: 0: en 0. slappe bramsz: Coelte Cert

Z: Z: w. aen niet zons ondergang peijlden

de buffels berg van nooZ: Z: o: ende i.

W. L. Z: w: ’t w ½ w. gisste 2 â mijl

daar van Coers W: Z: W: aen fragts het

lugje 0. en stil.

maendag 6. smorgens waren digt onder

de u w. L. van moo hadden stilte

met vroeg schaffen kreegen het lagje

0. Coers Z: w: aen op demiddag quamen

ter rheede hethy voordrig vonden alhier

de pantjalling den intrec.

dings dag 7:' het lugje variabel en stil

donder en weerligt met reegen op de

mid dag arriveerden alhier de Chialoup

derenk met de gecommitt:s

Woensdag 8:' tot den 11. dito diwind 0. stijve

Coela