closeTerug naar inventaris

Transcriptie

529

De

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733

boelte buijig travadig weer.

sondag 12. win en weer als boven smorgens

is onder zeijlgegaen de pantjalling den intree„

Maandag 13. frnangent het lagje deev end v: Z:0:

en 0. bramsz: Coelte.

dingsdag 14. smorgens het lugje o. met zons

opgang gingen onderzeyl Coers w. aan

voorts dewind o. en o. Z: O. slappe brainsz:

Coelte met zons ondergang heijlden het

eyjland kesser 11. t: w. omtrend mijt

daar van Coers doen bij dewind over om

de Z: snagts dewind o: Z: o. bramsz:

Coelte leijdent over en wier.

Woensdag 15. smargens devind o: Z: O. bramsz:

Coelte met dendag Coers w: t: Z: aan voorts

demiddag dewend o. en O: Z: o: bramsz: Coelte

op demiddag Coers 11. aen bew: kisser keen

nademiddag het lugje o. en stil met zons

onder gang peijlden kisser Z: Z: o: omt:

1. mijl daar van Coers doen bij dewind

over om de N.o. suagts dewind o: Z: o:

bramsz: Zeijlo met het begin van de

tweede wagt leijdent over om de Z:.

donderdag 16: smorgens en voordemiddag

dewind o: Z: o: en Z: o: bramsz: Coelte

Coers Z: Z: W: aen nademiddag de windo:

en o. t: Z: stijve bramsz: Coelte leydent

over en weer met zons ondergang

peyleen