closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 3:' Maij 1743.

peijlden het land kisser n. 0. t: n. gissie

a 4. mijl daar van Coers doen bij

duvid over om de 11. 0. t: 0: snagts het

lugje Z: o. en stil..

Vrijdag 17. smougens en voor demiddag het

lugje E: Z: o. Coers 1. aen opdemiddag

quamen ter rheede kisser voor drig

voorts de wind o.

Saturdag 18. dewind o: Z: o. en 0. bramsz:

Coelte buijig weer met reegen donder

en weertigt met 7. deglas in de namid„

dag gingen onder zeijl Coers om de

n. n. w. doort m. tot N. 0. met zons

ondergang peijlden het w. van roma

1. 1. 0. kisser Z: o. 11 nit door van

snagto het lugge Z: v:

sondag 19. smorgens dewind Z. o. bramsz:

Coelte Coers 11. t: w: aen voordemiddag

dewind Z: Z: O: en Z: o. bramsz: Coelte

Coers by dewind over om de o. en ook

over en weer aande W. kant van

roma quamen op demiddag aldaar

ter rheede voor denegorij hila op 5.

v: Zand voordreg kort voor zons

ondergang kreegen de Corporaal en

delands grooten aanboort en ek aen

haar gevragt hebt of zij hier ook

vreemde scheepen of andere vaartuij„

„gen