closeTerug naar inventaris

Transcriptie

531

Banda onder dato 2:' Maij 173.

Van

„gen gesien hebben waar op mijn

de Corporaal g’antwoord heeft dat

hier in't laet van februarij en in

het eerst van maart tussen de 60. en

70. maccassaarse vaartuijgen sijn voor

bi gezeglt onde d. ook heb ik

aen den Corporaal 6. gantings Zard

van Jalij boomen ter hand gesteld om

om den inlander uijt bedeelen ter voor„

planting, snogts het lugje o. en stil

Maandag 20.' tot den 22:' dito versien ons

van water en brandhout.

donderdag 23:' smorgins en voor demiddag het

lugjd o: en ookZ: en stil met zons opgang

gingen onder zeijl Coers om de w. nademiddag

dewind Z: O: en o: Z: o: slappe bramsz:

Coelle Coers Z: W: t: L: aan niet zons onder

gang peijlden de N: o: L van wetteren Z: W:

t: W: aen snagts dewind o: Z: O: bramsz:

Coelte met 2= glas inde tweede wagt

lieten het drijven met de fock met de

steeven om de Z:.

Vrijdag 24:' smorgens dewin O: bramsz:

Coelie veijsig weer met den dag Coers

w. t: 11. aan voor demiddag dewindo:

bramsz: Coelte boegden de coers tot W: W:

op de middag quamen ter rheede wet

teren op 20. v=m Zondag voordrig.

Saturdag