close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0547

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

531

Banda onder dato 2:' Maij 173.

Van

„gen gesien hebben waar op mijn

de Corporaal g’antwoord heeft dat

hier in't laet van februarij en in

het eerst van maart tussen de 60. en

70. maccassaarse vaartuijgen sijn voor

bi gezeglt onde d. ook heb ik

aen den Corporaal 6. gantings Zard

van Jalij boomen ter hand gesteld om

om den inlander uijt bedeelen ter voor„

planting, snogts het lugje o. en stil

Maandag 20.' tot den 22:' dito versien ons

van water en brandhout.

donderdag 23:' smorgins en voor demiddag het

lugjd o: en ookZ: en stil met zons opgang

gingen onder zeijl Coers om de w. nademiddag

dewind Z: O: en o: Z: o: slappe bramsz:

Coelle Coers Z: W: t: L: aan niet zons onder

gang peijlden de N: o: L van wetteren Z: W:

t: W: aen snagts dewind o: Z: O: bramsz:

Coelte met 2= glas inde tweede wagt

lieten het drijven met de fock met de

steeven om de Z:.

Vrijdag 24:' smorgens dewin O: bramsz:

Coelie veijsig weer met den dag Coers

w. t: 11. aan voor demiddag dewindo:

bramsz: Coelte boegden de coers tot W: W:

op de middag quamen ter rheede wet

teren op 20. v=m Zondag voordrig.

Saturdag