closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 2:' Maij 173.

Saturdag 25. deeem 0. stijve Coelte tra

nodig weer met reegen en donder en

weerligt.

maandag 27:' smorgens en voordemiddlag

stil op damwdag kreegen het lugge o:

gingen onder zeijl foers by de wine ove

om de Z: Z: O: nasmmiddag delvine

0. en o. t: 11. slappe bramsz: Coelte met

zons ondergang peijlder de Z: O: L: van

wetteren 11. t: 0. gesste 3 â wijl daer

van Snagts het lugje van't o: tot Z:

ook stil met het uijt gaan van de

eerste wagt leydent over om de O: Z: o:

dings dag 28: het lugje variabel en stil

leijdent over en weer niet zons onder

gang peijlden het o. land van groot

theemor dat men sien konde O: t: Z:

gisste a 2: wijl buijten de naste

wel Coers doer o: Z: o: aan snagts

het Eugge z;.

Woensdag 29:' smorgens het lugje Z: w: met

Zons opgang peijlden kisser N: O: 't: O:

gisste a 5. mijl daarvan Coers w:

0: aen voorts het lugje Z: en W: ook

stil met zons ondergang peijlden

kisser N: t: 0: omtrend 2: mijl daar van

suagts het lugje vant Z: Z: O: totZ:

Z: W: leijdent over en weer.

Donderdag.