closeTerug naar inventaris

Transcriptie

597

Van Banda onder dato 2:' maij 173.

Ddonderdag 30:' drieven insteelee met

zons ondergang peijlden het o: van

kisser 1: 0: ½ O: omntrand 3. mijl daar

van snagto stil met het uitgaan

van de eerste wagt kreegen het

„lugje Z: Coers O: Z: O: aen.

Vridag 31. smorgens het lugje Z: Z: W: met

Zons opgang peijlden lethij o: t: Z: giofte

â 4. mil daar van voordemiddag

den ind Z: Z: W: doort Z: tot Z: Z: O:

bramsz: Coelte boegeer decoers doort

0: tot O: N: O: op demiddag quamen ter

rheede lethij voor dreg van den alhier

de pantjalling den Intree.

November

Saturdag 1:' tot den 6: dito het lugje van

riabel en stil versier ons van wa„

ter en brandhout.

Vrijdag 7:' smorgens het lugge o. met

zons opgang gingen onder zeijl„

Coers om de N: N: O: voorts het lugje

t vant e doort N:0:

en 11: ook stil leijdent over en weer

wierden met de stroom om de Z: W:

geset, met zons ondergang peijlden

de 11: w: l: van lethij 0: 2/3 Z: gisste

mijl: daar van snagts het lagje

n: en n: n: W: leijdent met de bog voor.

Saturdag.