closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 173.

Saturdag 8:' smorgens het lugje N:o V: w:

Coers bij de wine over om de n: o: t: n:

met Zons oprgang Peijlden lethij Z: t: o:

de N: W: L: van toa O: t: n: gesste 1.

mijl vant eerste voorts denind n: n: wv:

en N: W: en weder n: n: w: slappe bramsz:

Coelte met zons ondergang weijlder de

buffels berg van moo Z: O: Z: de

u: W: L: Z: Z: W: 23 w: giofie 3. â

mijl daar van snagts het lugje n: w:

en :.

Sondag 9:' smorgens het lugge w: met

zons opgang kreegen een travat uijt

de n: w: met sterke wme en reegen

dreeven net defock met de steeven

om de n: n: O: met vroeg schaffer nam

den nne afmackten weder Seyl voorts

deneme n: w: en w: bramsz: Coste haers

bij dewind over om de n: t: w: met zous

onder gang peylden dam met O: 11: 0:

gisste a 5: wijl daar van sragts

den ind ev: en w: n: w: slappe bramsz:

Coelte met het begin van de eerste

wagt Coers n: n: 0: aen

maandag 10:' smorgens het lugje w: met

zons opfang heijlden damme Z: O:

½ Z: gioste 8 â mijl daar van

voorts dewind: en w: n: w: bramsz:

Coelte