closeTerug naar inventaris

Transcriptie

535

Van Banda onder dato 3:' Muaij 1735.

Coelie met zons ondergang weijlden

het o: van dammen 2: gisste 12 â 13.

mijl daar van snagts dewind e: en

22: en n: w: bramsz: en marsz: Coelie

met travaten

dingsdag 11. smorgens en voordemiddag

dewind' variabel en stel met buijen

en reegen opdemiddag was de gegisstie

Coers zedert de loeste peijling 11: 1: 0: 20.

mijl nademiddag stel ook het lugje

n: w: met 3=den glas sien banela met

1: 11: 0: ½ w: gisste 9 â 10. inijl daar

van snagts dewme N: W: en W: slappe

bramsz: Coelle Coers bij dewind over om

de n: en n.tw:

Woensdag 12:' smorgens stil met zons

opgang weijlder bato hollande n: t:

6: 2/5: 0: omtrent 1. mijl daar van

voorls het lugje w: Coers om de n:

n: w: en het lonterse gat na binnen

ten 10. uuren quamen voort Casteel

nassauw voordrig. goe zij gesankt

voor een behoude ris amen /:onder

stond:/ E E: gebiedende Heer VE: on„

derdanige en gehoorsame en ver„

pligten dienaar /:was getekend:/

Pieter kuitke.

Jondenael