closeTerug naar inventaris

Transcriptie

539

Van Banda onderdato 31:' Maij 1733

vermoort behalen een slaav genaemt

peseceutu.

vrijdag den 15:' dito versagen ons van water

en brandhout.

Salurdag den 16.' d=o smorgens en met sons

opgang dew int Z: O: en o: Z: O: met sons

ondergang ginge onder zyl Coers om den

Z: ten O: inde konde wagt stil tot den

dag.

sondag den 17:' dito smorgens en met sono op

gang dewent oost bramsz: Coelten Coers

om de Z: Z: O: peyld t westelike land van

groot limor dat men Tier konden Z: w:

en't oostelijks van dito 0.½ Z: noet oog

2 â 3. mil van de noest wal op de

middag een lugje uijt den Z: Z: O: Coero

om de o. nae de strekking van de

nal peijld ’t oostelijks land o: Z: O:

nae't dog nijl van dewal met de

8. gelase inde middag stil hielden het

met de steven om de oost peijle met

sons ondergang ’t midden van kisser

N: 0: noorden ent oostelyks lant van

groot timor dat men sien konden

0.½ Zuijden naet oog 1. uijt van groot

timor Jnde eerste wagt stel in de

houdewagt een stijven Coelte uijt den

Z: o: Coers over en weer stroom om

de