closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onderdato 31:' Maij A:o 1735.

de Z: tot dendag.

Maandag den 18:' dito smongens en met sons

t ware digt onder oost land van groot timor

opgang„ peijle ’t selven Z: W: ½ w: en ’t Eij

land niesemende Z: Z: W: naet oog 1. mijl

daar van denemt Z: Z: d: steijver Coelte

Coers om de oost ten noord op demiddag

peylde het Eyland O: W. O: hield daar nae

loe alwaar wij met het 4.e glas inde

namiddag voordreg quamen op 7. vadem

water, quamen den Corporaal en de lands,

grooten aanboort haar gevraagt of sij

ook vreemde scheepe of vaartuijgen

gesien heeft g’antwoort van neer Savons

en snagts stil

dingsdag den 19:' dito smorgens en door den

dag het lugje Z: O. op den miedug quam

den patjalling de Kisser meede bij ons voor

„dreg.

woensdag den 20:' tot den 27 d=o haelde water

en brandhont en maakte klarigheijt om

tevertrecke.

donderdag den 18:' d:o smorgens met sons op„

gang dewint Z: O: bramseijls koelte

ginge met malkander onderseyl Coers

bij dewint over om de 1: 0: op de

med dag peijlde w. land van moa Z: W:

ter Z: noe't oog 1. mit van d=o wal„

na demidelag leijdet over en weer metsons

ondergang