closeTerug naar inventaris

Transcriptie

541

Van Banda onderdato 31.' Maij 1733

ondergang peijlde bovengemeld t: Z: W:

ten w: nott dog 2. â 3. myl vande naste

wal snagts dewint Z: O: en Z: O: ten Z:

stijve koelte coers over en weer tot den

dag.

Vrijdag den 29.' smorgens met sons opgang

hed lugje D: O: bers bij dewint over

om de oost nademiddag dewind Z: O: ten

Z: marsz: en bramsz: Coellen Coers over

en weer om de oost peilde met Sons

ondergang het Zuijdelijkste ijland van

wagenout o: Z: 0: 11 0. en de Z: O: t: van

lacker Z. ter W: nat oog 4. mijl van

d:o 1. Savones en snagts dewint

Z: O: en Z: O: ter Z: bramsz: Coelle Coers

om de O. ten 11: met de 5. glase inee

eerste wagt leyde het met de steven

om de Z: Z: w: vorders Coers over en

weer tot den dag.

Saturdag den 30. d=o Smorgens met sons

opgangde wint Z: O: ter Z: bramnsz:

vvelten Coers bi de wint over om de

oost ten voorde weijlde met sons

opgang het midde van hoewangh

2: 0: ½ Zuijde nat oog 3. a 4: mijl

van de noeste wal door den dag de

wint Z: o. en Z: O: ten Zuijden prisse

Coelte Coers over en weer peijlde met

Sons