closeTerug naar inventaris

Transcriptie

545

Van Banda onder dato 11: Maij 173.

en 1. tot Z: w: met sons ondergang

peilde inla oost ½ zuijd na't oog 3. â

4. myl van deselve inde eerste wagt

dewint Z: Z: O: Coers bij de wint over oen

de Z: w: tot den dag.

vrijdag den 26:' d=o morgens met sons op

gang de wint als voore marsz: Coelle

zeydit met de Steven om de o. ten Z:

peilde drie gebroeders vandamme Z:Z:

w: en theen o. ten Zuijd Z: na't oog

5 â 6. myl van de laste met de 4. glase

inde dag wagt leijdet weeder om de

Z: w: ten Z: door den dag een kleijne

Coelee uijt den z: O: ten Z. Coers om de

Z: W: stroom om denoord peylde 3.

gebroedres zuijd ½ w. en theen oost

1/½ noord na't oog 3. mijl van de eerste

savonds en snagts stil somtijds een

luguiuijt den Z:O: Cberr over en

weer.

saturdag den 27:' d=o smorgens met sans

opgang een travaet uijt den Zuyd

pryeeend woorde van doo ten ooste

wende met de: Heer om de o. ten Z:

steylde denoordt. van damme: Z: w:

ten z: nat oog 2. mijl daar van

met de 2. glas inde voormiddag qua„

men de Corporaat met delands grott

aan