closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' maij 173.

aanboord haar gevragt of sij ook

vreemde scheepe of vaartuijge gesien

heeft geantwoord van neen dat de

Corporaal overleede en den 17:' april

en moccassaars vaartuijg heeft gesien

den 16:' d=o 2. Maccass=re voorbij geseyle

om dewest soo is den Casteleijn Cas„

sawaroe daar natoe gegaen gevragt

waar si vandaen quame Sij geant

woord dat si van tannebaer ware

versogte om te aankerd maer de

doanmenese woude dat niet hebben

en Jo. beniese aanstonds in zee

gelope den 16:' September een seijl

gesien Coers om de west en wonne

niet door de sterkte stroom hielde

om Z: W: quame met sons ondergang

voor denegorij battemere. voordrig

op 5. pasem water Snagts.

sondag den 28 en 29:' d=o kregende rot

tings en riem houte aan boort en

maakte klaar om te vertrecken

dingsdag den 30:' d=o smargens met Sons

opgang stil ende voormiddag een

Coeler uijt o: N: O: op de middag em stijn

Coelte dede enschoot voor een orembaij

„gingen onderseijl Coers om Z: W: en

Z: W: ten Z: inde named dog als vord

peijlde