closeTerug naar inventaris

Transcriptie

549

Van Banda onder dato 37 uij 173.

opgang dewint O: Z:o: gaen onder seijl

Coers om de w: N: W:, op demiddag een tra„

vat uijt den N:0: met wint en regen moekte

seyldigt kort daar na moeke het weder

bij in di namiddag dewint O: N: o: Coers om

de w: ten noord peylde met sons ondergang

Z: W: de L. van roma N: O: 1/ o:t en de w: t

van kissere z: ½ w nat oog 1. mijl van

delaeste, inde eerte wagt dewint N: o:

Coers om de w: mete koude wagt een travaet

uijt den o: N: o: van donder en weerligt en

haar dewint geijden het seijl digt seijld

met de 6:' glase ind=o wagt met de stag„

vok makte het zeyl doen weder bi

goed weer tot den dag.

maandag den 13:' d=o 'Smorgens met sons

opgang het lugje O: Z: O: Coers om de N:

W: peylde kissere oost ende t. van wet„

„ter noord nat oog 4 â 5. mijl van de

laeste sware lugt in’t weste in de voor

middag het lugje o: N: O: Coerson de W: W:

ten w: op demiddag het lugje N: N: O:

coers by de wint over om de N: W: peijlde

de bovengem: I. N: O: t: N: na't oog 5 â 6.

mijl daar van inde namiddag de wint

oost Coers nade streeking van dewal

quame krek na sons ondergang voor

„drig op 22. vadem water bragter een

bout.