closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31: Maij 1735

Sterk Strom om de Z: O: op de med

„dag weylde de Z: w: t: van Lete Z: W:

½ Zuijde na't oog ½ mijl van de wal

in denamindag dewid N: N: W: wende met de

steeve om de N:o: peijlde met sons onder

gang het mede van leti O: t: N: na't oog

2. a mijl daar van Savons en snogts

het lugje N: N: W: Coers over en weer tot

dendag.

Saturdag den 8:' d=o Smorgens met sons op„

gang het lugje N: W: Coers om de N: N: O:

peijlde met sons opgang het midde van

deti O: t: N: ratoog 3 â 4. mijl van de

noeste wal door den dag een lugje uijt

den N: W: Coers om de N: N: O: peylde met

sons ondergang de w: t: van moad:t: Z:

na't oog 1. mijl van de wal sterk stroom

on de Z: o: met het uijtgaen van de plat

voet een Coelte uijt den N: W: t: W: Coers

om de N: o: A: N: tot dendag.

sondag den 9:' d=o smorgens met sons op

gang wint en Coers als voore met de

5= glas inde dog wagt een travaet

uijt den N: w: t: w: met sward wind

geide het seijl digt waijde onse kluij„

„ver weg drven met de stagvok om

de N: o: t: ver:s met het uijtgaen van de

dag wagt maakte seijl weder bij

steyve