closeTerug naar inventaris

Transcriptie

VanBanda onder dato 31: Maij 1733.

in de dagt wagt een travaet uijt

den Z: O: Coero om de N: O: t: N:s kort

daar na maakte weeder Seyl in

de voormiddag een labber Coelee

uijt den o:t somtijds in denamiddag de

wint N: 16: Coero bij de wint om de

N: N: O: peijlde met sons ondergang

het hooge land van banda N: N: O:

na't oog 1. â 8: mijl daar van savors

en snagts een Eugje uijt den W: ten N:

Coers om de N: W: W: tot den dag.

woensdag den 12:' d=o smorgens met sono

opgang het lugje w: Z: W: Coers om de

N: W: peijlde banda N: t: W: nat, oog

3. mijl van de roeste wal door den

dog dewind varriabel en travatig

weer quamen met de 4:e glas mee

agtermiddag wagt quamen op banda

voordreg op 2. vadem water goe

Teijd gedankt voor een bekouwe

reijst /.onderstond:/ op de wandjalling

den Jntree leggende op de rheed

banda 1732. den 13.' november /:was

getekend:/ Klaas Jansz: Roos.

Jn den agtermiddag vaardigde d’ E: E:

hier protenwore gesaghebber een

Circulair briefje aen de subaltherne

opperhoofden