closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda oonder dato 31:' Maij 173.

het welk sij lieden ook omtrent het

g'arbuleeren dier geurige boomvrugten

souden hebben goede te slaer

als mede texee brieven teweten een

aen den Coopman en Subalthern hooft

tot P=lo ay mons:t Jacobus Augier

vervattende dat sijn E E: met ’t b'ant„

woorden van sijn schrijvens de dato

2=de september 1„ leden waar bi hij

sijn E E: Commuriceerden den ontfangst

van 63. socq=s gesorteerde foely voor

reecq: van d’ EComp:e en versoek quam

tedoen ter erlanging van rd:s 4000: 400.

2 boss: rottings Java en 100. kann:

klappus oli walke sijn E E. Excepto

2000. rd:s Coutant, hem bereeds toegeson„

den had; soo lange niet soude ge

tardeert hebben ter waerd sijn E: E:

net was bekend gemaakt zijne

indispositie over een komstig met syn

nader Schrijvens vanden 11:e xber: daer

amn dat naderhand nog was gevolgt

bij letteren sub dato 27:' der gem: maere

uijt welken twee laatsten zijn E: E:

alverder gebleken was den latere

ontfangst van 31. soeq=s foely in

soort en dus tesamen 94. stux als

mede sijn instante om de novo

te