close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0574

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda oonder dato 31:' Maij 173.

het welk sij lieden ook omtrent het

g'arbuleeren dier geurige boomvrugten

souden hebben goede te slaer

als mede texee brieven teweten een

aen den Coopman en Subalthern hooft

tot P=lo ay mons:t Jacobus Augier

vervattende dat sijn E E: met ’t b'ant„

woorden van sijn schrijvens de dato

2=de september 1„ leden waar bi hij

sijn E E: Commuriceerden den ontfangst

van 63. socq=s gesorteerde foely voor

reecq: van d’ EComp:e en versoek quam

tedoen ter erlanging van rd:s 4000: 400.

2 boss: rottings Java en 100. kann:

klappus oli walke sijn E E. Excepto

2000. rd:s Coutant, hem bereeds toegeson„

den had; soo lange niet soude ge

tardeert hebben ter waerd sijn E: E:

net was bekend gemaakt zijne

indispositie over een komstig met syn

nader Schrijvens vanden 11:e xber: daer

amn dat naderhand nog was gevolgt

bij letteren sub dato 27:' der gem: maere

uijt welken twee laatsten zijn E: E:

alverder gebleken was den latere

ontfangst van 31. soeq=s foely in

soort en dus tesamen 94. stux als

mede sijn instante om de novo

te