closeTerug naar inventaris

Transcriptie

559

Van Banda onder dato 2:' Maij 1734

„tewerden gerieft met rd:s 4000.- 40 lasten

rist 30. lonnen kalk en 2000. p:s adap

„pen waer van hij ’t laetsee bequam

nevens 10. lasten van het gem: graen

komende ook tot hem over den zold=t

Pieter Cornelisz. van hasum mits gad:s

den Constabel en wagemaker ten eijnde

op de twee bij hem inwesen synde ram

paarden teleggen soo veel stucken Cannon

waar van de affuijten onbequam gewor„

„den waeren. jtem nog twee timmerlieden

en een met kelaar met 12. Planken 12.

sengloot, 12. lb spijkers grendel flooten

en een paarheusels en duijmen tot t

maken van twee deuren voor de kruijt

helder, welkelieden sijn Eer:E: ten spoe„

digster weder herwaarts verwagten souw

gaande daer nevens despecificatien van

demaenden aug=o september en 8ber:

ter inboeking terug dog met deversogte

af schrijvinge der verswilde rept in /m

Coper lamp en 7. Patroonlassen Jtem

het in nemen van diverse sondeer geld

somma lopende goederen diende hy

tesupercideeren tot tijd en wijle daer

over in rade van Politie sou wesen

gedisponneerd; Communiceerende zyn

E: E: hem voorts, om 't segt van een

bodem