closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 237:' Maij 173.

bodem uijt dewest dat de vlag van

de groote steng liet wayen de ordinai„

„redrie zijn schooten dog wanneer

’t selve voor sijn Comptoir souw

genadert wesen 17. der schooten tedoen

ten eijnde daar door alhier by aan

„komst van een heer gouverneur insloed

tesijn sijn E E: agtb: met de behoorlijke

salemintijten tekomen begroeten

En’t ander aanden Coopman en subal„

thern hoofd tot Lonthoer mons:t marten

lelivelt van teneur, dat alsoo op syn

briefje van den 13. der verledene maend

8ber. dat gediend had tot Communnatie

der ontvangst van socq=s gesor

teerde foely, mitsgaders versoek om 16.

ribben en 16. planken tot het stutten

en ondersehragen der soeg=s, Jtem het

oversenden van twee inpotuntee per

soonen niet anders teandevoorden vond

dan dat syn E: E: den baes overdelint

merlieden ter inspectie hem souw toe

senden soo weere hem verders g’ordonneerd

wanneer van P=lo ai voor een schip

dat men de vlag van boven uijt de

west quam Stevenen drie sijn schoo„

ten wierden gedann, als dan by hem

van’t Casteel mede soo veel schooten,

moar