closeTerug naar inventaris

Transcriptie

561

Van Banda onder dato 3:' Mu: 17634

Nottemb: 1732

maer dien bodem voor sijn Comptoir

genadert wesende een getal van seven

„thien eer Schooten telaten doen om

alhier, bij aankomst van een heer

gouverneur niet verlegen te sijn

den 13:' d=o

Donderdag

retourneere te deser rheede uijt ’t gouvernement

Amboina sComp:s Chialoup de bierkan mede

brengenen sodanig een briefje als door den

gouverneur en raad aldaar aen dese regering

geschreven en in ons aanbonse aenkomende

briefboek tevinden is.

vrijdag

14:' d=o

Saturdag

15:' d=o

geen aantekening veel min leesens waardige

soeken in dese twee dager voorgevallen.

16: d=o

Sondag

ontfing d’ E: E: heer protempore gesaghebber

en briefje van den onderkoopman en onder

„steld hoofd tot waijer S=r loucs welman

behelfende dat agtervolgens zijn E: E: ordre

bij Circulair schrijvens van den 12:' deser

aen de gesamentlike perig=t aldaar had la

ten aankundigen om met het kloppen

dergenoeg door rookte noten masschaten

een degin temaken en souw niet manquee

ren om gem: specerij op den 9: der aen

staande. maerd december voor reecq:

van