closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31' mMaij 173

November 1732

van d’ EComp: te ontfangen voorts insteer

de hij om p„r naeste boven zijn gedane

Eijsch bij briefje van den 3:' deser met 15: p:s

gecattoeneerde dekens, 20. p:s gingang pinasse

en 50. kann: lampolij gerieft te mogen

werden

den 17:'

maandag

Dingsdag

18 -.

s

Woensdag

19:–„ d=o

Donderdag

20: —.

21:

vrydag.

Jn dese vyf agter een volgende dagen isser

niets dat in desen eenige aantekening mert

„teerd voorgevallen

den 22:' d=o

Saturdag.

Jn denanagt retourneerde alhier van d’Z=t

wester Eijlanden de Chialoup derenk met de

gecommitt: den vaendrig Frans Hendrik

langert en boekhouder Dirk bosch der

welke wegens hunne verrigtinge om gem:

Eijlanden om den E:E: heer protenpore

gesaghebber overgelevert hebben sodanig

een schriftelik rapport als hier onder van

woorde tot woorde telesen is.

Rapport gedaan en aan den

E: Heer Nicolaus Nicolai

oppercoopman en protenwore

gesaghebber