closeTerug naar inventaris

Transcriptie

563

Van Banda onder dato 3:' Mui 173

Novemb: 1732.

gesaghebber benevens den

raad deses gouvernements

overgegeven door den

vaandrager frans Hen„

„drik langert en den

boekhouder en negotie

overdrager, Dirk bosch

wegens hunne verrigtinge

om de Zuijd wester Eylanden

E: Gebiederd Heer en Heeren.

Het was op den 12:' der afgelopene maend

7ber: dat de ondergetekendens de Eere

hadden van boven gem: E: Heer Pro

tempore gesaghebber onder het afscheijd

nemen te ontfangen uEE:s g’eerde

Jnstructie nevens derselver bij lager

waarmede ons illico begaven ra't

boord van ons transport kieltje de

Chialoup derenk alwaar gekomen

wesende lieter dedregge ligten en zeijl

den onder het monsteren nn goees

name het lanthoirse kanaal uijt

nabuijten wanneer den gesagroerende

stuurman Jetse Simonsz: decoers na

sodanig Eijland stelde als hij oor„

„deelde de andere onder den zeegen van

goe almagtig van daar het gemakelijkste

te sullen