closeTerug naar inventaris

Transcriptie

565

Van Banda onder dato 3:' Mar 1733.

Novemb: 1732.

berigt wierden dat radja boeker op

den 2:' februarij J„o Leeden aldaar over

leden was gaeven onderwijlen randsoen

Engoedemaender om de besettelingen en

stelde den Corp„l terhand demede gegee„

„vene brief deden delands grooten bij

den anderen komen welke nadat wij

uEE=s name genegentlyk gegroet

hadden het overlijden van haren radja

Confirmeerde en ons instantig versogten

hun lieder gesamentlijk versoek dat

de soon van der overledene met name

Johannes Philippus bakker in sijn

svader plaats mogte suctederen aen

uEE:s voortedragen gevende hij bae„

ker aen ons sijn vaverrotting en

verbond brief (:waar van het eerste

ter behoorlijker Plaatse overgegeven

en het laeste den desen onder N„o 7.

versellende is:) over met versoek het sijne

tot obtenne van ’t gesag eerbiedig

en onderdaniglijk aen uEE=s te Com„

municeeren en wanneer u EE: de

goedheijd gehieeve te hebben hem het

selve teverEeren soo versoekt hij in't

amnstaende Jaar met een sComp:s

rotting verbond brief en een nieuwe

vlag voorsien temogen werden.

wyders