closeTerug naar inventaris

Transcriptie

567

Van Banda onder dato 31' Muaij 1735.

Novemb: 1732

„wetter daar wi daags daar aen sijnde

den 29:' ten anker quamen vaerin rade

wal en wierden beleefdelik van de

meestelands grooten ontfangen sien

dat dewagt afgebrandis den Corporael

rapporteerde ons sulx in demaen 9ber:

der voorleden Jaers door een ongeluk

geschied te syn lieter deresterende orang

„kaijen mede daar ter plaatse komen

wij hebben haar uijt uE: E: name vrunde„

lijk gegroet en gevraegd of aldaar

gen vreemde vaartuijgen vernomen

waren sederd het vertrek der J„o ge„

Committ:s waar op sij ons ten andwoord

dienden van neen ook vroegen wij

tegens wanneer sij leeden weder een

nieuwe wagt in plaatse van de afge„

„brande souden op regten kregen daer

op ten andwoord binnen de twee Jaren

en dat daar toe al een parthij hout

ingereedheijt was gebragt weyders

berigte sij ons dat den orangikaij

malers met sijn volk van denegorije

sorge gelegen aen de N: W: kant van

dit zijland het volk vande tot maa

verongelukte Chialoup van den mae„

casf. burger adriaen Schouten

stoude hebben vermoord vereerde aen

den