closeTerug naar inventaris

Transcriptie

569

Van Banda onder dato 51 Maij A:o 1735:

Novemb: 1732

meyer deelden randsoen en goede.

maenden uijt on de besettelingen en

stelde den Corporaal terhand het

mede gebragte neuwe slot lieten de

orang kaijen en landsgroten by den

andere verschijnen, groete den haar alle

uijt uEE:s name genegentlijk onder af

vrage tegens wat tijd sij lieden de kerk

1

en schoolmeesters woning, waar van het dak

door swaerd winden was afgewaeijd weder

soude deeken het welke sij aangenomen

en beloofd hebben indemaee april van

hed aanstaande Jaar tessullen doen ook

berigte sij lieden ons dat de kruijs patehal„

langs kisser en Jntree drie Reijsen al

daar geweest en weder zeijlgegaan wa

ren verEerde aan de orangkaijen ka

resmessa en matthijs over eenigorij batoe„

mea en livelelijx ier een nieuwe vlag

daar sijn EE=s eerbiedig voor bedan

„ken ook versogte den aldaar be

scheyden sijnde leermeester met eenige

kerk en schoolboeken gerieft temogen

werden en dewijl hier niet meer voor

ons te verrigten was staken wij op den

10. daar ae over nat Eijland.

Moa alwaar wij ordentelijk door de

lands grooten en post houders ontfangen

wiere en