closeTerug naar inventaris

Transcriptie

571

Van Banda onder dato 2:' uaer: 173.

Novemb: 1752

op der 18:' may laass leden amn denoord

kant van dit Eyland verongelukt

was de Chialoup van den maccass:

burger adriaen Schouten en dat

demonschappen met twee Jonser weder

zeyl gegan waren en hier niet meer

voor ons teverrigten zynde ligten de

dregge en vertrocken na't Eijland.

Babber daar wij den loaesten dermeerm:

maend october ter dregge quamen weer„

den door den Corporaal en landsgro

„ten wel ontfangen, gem: Corporaal

berigt ons dat op den 25: Februarij

J„o leden sonder testament temaken

of iets na telaten was komen teover„

lijden den soldaat Jan berrij wiens

volle geweer wij tot uEE=s sijn over„

brengende wij hebben de plaats wever

vervuld met den van Lethij gebragten

d=o Juriaen Speciaensz: en vervolgens

randsoen en goede mainden oen de post„

houderen uytgedeeld mitsgaders dags daer

aen de orangkaijen bij den anderen laten

komen groete der haarleeden genegent„

„lijk uijt uEE=s name en verEerde om

den orangkaij over dengorij Jalilla

tot welang, maskie genommt de mede

gegeve verbond brief en bevestigde

hem