closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1710.

Novemb: 1732

hem in het gesag gemelde orangkaij

bedankt uEE=s onderdaniglijk voor

die groote guuste en versoekt in’t aen

„staende Jaer een nieuwe vlag temogen

erlangen dewijl de oude afgesleten is

vorders hier ter plaatse niet meer te

verrigten hebbende namen of scheyd„

den stevende den 2:' dermaand 9ber:

no't Eijland.

Niela alwaar wij daags daar omn ter

houw quamen voeren nasewal en wier

„den door den Corporaal en lands

grooten verwelkomt deelden na een

weijnig geseten te hebben ’t rand somen

goede mainden aen de post houderen uyt„

en lieten sonderen doegs delands grooten

bij den anderen komen de welke ons

niet anders teseggen nog teversoeken

hadden dan dat inplaatse van den

overledene orangkaij overdenigorije

roemddaij maijliela gen=t desselfs broe

der naskaij om redenen de overledene

gen kinderen naliet en hij daar toe

denaeste en geregtigste was mogte

succederen wij hebben haarleder be

loosd dat versoek aen uEE=s schuld„

pligtig te sullen Communneeren en med

eenen haar gevraegd nadoude ver„

bond