closeTerug naar inventaris

Transcriptie

573

Van Banda onder dato 31: Maij 173.

Novemb: 1732

verbond brief dog tot andwoord bekomen

dat deselve niet tevuijden was; voorts

in dese bij eenkomst niets noterens wier

dig voorgevallen sijnde namen afscheijd

en stelde desoers tot vervorderinge onser

reijse na’t Eijland.

damme daar wij den 11:' dermeerm: maend

gber. arriveerde ende ingereedheyt ge„

kapt leggende 800. bosser binrottings

en 25.' riem houten in de Chialoup em bar„

gueerde na daar voor en nakominge

van uEE=s geriswecteerde ordre aen de

Jnlanders verEerd te hebben 7. p:s kari

kams kleene rood bedragende rd:s 7 7/8 wier

den van de posthouders berigt dat den

Corporaal Jan Dirk Woutersz.

op den 13:' Januarij pass=o sonder testament ge„

maekt of iets nagelaten te hebben overleden was,

wij hebben onder uEE=s g’Eerde approbatie der

aldaer bescheijdene sold:t mattheus wishof

weder bij provisie tot Corporaal aengesteld

mitsgaders den sold:t frans wijpert van

wydenburg mede alhier geplaast en na

randsoen en goedemaenden aende besettelingen

uijtgedeelt te hebben delandsgroten bij den

anveren doen vergaderen, Communiceerde haar

lieden uEE=s gunstige toestemminge dat

anthonij Louis, ingevolge haar voorledend

Jaers