closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 21:' Maij 1738.

Novemb: 1732

geene volkeren van groot thimor op

eene der Eijlanden ontwaerd, en ook

geen opregte noten of nagelbomen em

dien dere gevonden.

van

de mede gegevemanschap is geduween„

de de reijse of te op den 24: october

J„o leden sonder uls natelaten of testa„

ment gemaekt te hebben overleden den

soldaat dawel velthuijsen en door

de onderstaande posthouderen aen

ons devolgende versoeken gedaen na

mentlyk.

Corp:

Johannes delange

Sold:t

Christoffel kekkens

opMelat

om hunne verlos„

d=o 1:

Jan Franken

t sing mits tijds ex„

„piratie.

d=o

Jan Jansz: devries

o Gadamme

d=o

hans wilare

Coenraed Hendrik Edelblaed

d=o romo

_o

om verbelering in

d=o

Paulus Scholts

_o, op kisser gagie mits tijds

d:

Jores Martensz. . .

leyndigen

Pieter bultsing . Cop„l

lethij..

Jan hendrik meijer sold:t

Het genegotieerde voor reecq: van d’ EComp:

en het verstrekte op reeck. van

soldijen oen de besettelingen ter gemelte

eijlanden beslaat in het volgende.

51 3/2 p=s wax

1 4/45 schildpadshoorn

800. bossen