closeTerug naar inventaris

Transcriptie

577

1

Van Banda onderdato 31. Maij A:o 1733.

Novemmb: 1732

800:- bossen rottings en 25. p:s riem konten

2. - manslaven

1. vaetje koning voor de mediemale

wikkel gelijk het een en ander u EE:

believentlik nader sal Consteren bij de

nevens gevoegde reecq: en quitantie rolle

waer aen wij ons voor ’t verdere eer

biedig refereerd.

En hier mede dan ten eynde onser Commissie ge„

komen wesende ligten wij op den 16:' deser

dedregge en zeijlden van't eijland damme

na Banda, alwaar wij door den zegen

van god almagtig geluckiglijk sijn g'ar„

riveert en on den E: heer proten pari

gesaghebber dit ons rapport hebben over

geleverd niet dat innerlijk vertrouwen dat

de opgelegde Commissee Conformen naluijd

van de med gegeven g’agte Jnstructie

sal zyn volbragt door de geen die de

vrijmoedigheit nemen haar met eerbieden

respect tenoemen /:onderstond:/ E: gebie„

dene heer en heeren VE: E: gehoorsa

me en trouwschuldige dienaren /:was

getekend:/ F=s H=k Langert en D=k

bosch /:ter zijde:/ Jn de Chialoup

derenk leggende ter rheede banda

voort Casteel nassauw desen 22:'

9ber: 1732.

Sondag.