closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 151 Maij 1735.

Novemb: 1732

Sondag.

den 23: d=o

maandag.

24: d=o

Jsser niets aentekenings waerdig voorge

vallen, dan eenelijk dat den predikdienst

op eerst gen: dag nabehooren gesierd is

geworden

Dingsdag.

den 25:' d=o.

bij een briefje versogte een Commanderend

Zergeant tot rosingam Jan Hendrik

rigters d’ E: E: heer temporeel gesagheb„

ber om met.

40. kann. lampolij

5000: p:s adapper

60: lb ppeper

4. maten zout

2 p:s dood kistan

4. lasten rijst temogen vaarsien werden

Woensdag.

den 26:' d=o

Donderdag

27:' d=o

geen notable saken in dese twee dager

gepasseerd.

Vrijdag.

den 28:' d=o

Communiceerde der onderkoopman en

onder steld hoofd tot waijer S=r louis

Welman d’ E: E: heer proten pare gesag„

hebber bij een briefje dat de gesament

lijke percq: aldaar op den 26: deser

aen d’ EComp: gelevere en ter Schale

hadde