closeTerug naar inventaris

Transcriptie

579

Der

Van Banda onderdato 31 Maij A:o 1733

Notemb: 1732

hadden gebragt 4. Socg=s raaw. foelij

als mede dat ten eijlande rosingam son„

der testament temaken of iets nagelaten te

hebben dan desselvs volle montering die hij

herwaards oversond was komen teoverlyden den

ZoEd:t Jan Hendrik groot hey van rheene

den 29:' d=o

1

Saturdag

van den Coopman en Subalthern hoofd

tot p=lo ay Mons: Jacobus Augier„

ontfing d’ E E: hier protenpore gesagheb„

ber en briefje waar bij hij bekend maekt

dat door zijn E:E: goede voorsorge hede

p„r roeij schuijt had ontfangen lasv rijsst

als mede dat de pandihialling de kraeij

nagissing om de N= vost verdreven was

n

insgelijx waeren door de wercq= aCostij

op den 3:' deser gelevere 12: Socq= foely

als.

11. p:s raap, en

1. gruijs.

En dewil hij aldaar duijten dedagelijxe

toesigt niets vond te verrigten mitsgaders

’t aenhoudent goed weer, soo versogte

hij mits zijne Continueerende indispositie

voor 10: â 14. dagen nadese hoofd

plaats te komen in hope hij met de

Chirurgijns middelen tot ziner herstel

ling soude konnen beramen sendende

hij