closeTerug naar inventaris

Transcriptie

583

Van Banda onderdato 31:' Maij A:o 1733

december 1732

werden een last rijst nevens noten ffoelij

en ballast sloogen mitsgaders tendienste

van zijn Comptoir versien temogen wer„

den met.

10. lasten rijst

135. lb wax

4. gaeren van katoen

35. kann: theer

36. d=o aracq apy tot lavement voor

denredicinale winkel en

1000. p:s adappen tot het deeken van’t

huijsje op batoehollandia.

En ’t ander van den onderkoopman en

ondersteld hoofd tot wayer P= Louis

Welman eenelyk dienende ten gelyde van

den inpotente zoldaten met haar volle

gieveer namens andries vrager van prat

tenburg en Jan Willemsz: van Z: Zee

omme met sijn Eer: p: believen int hospi

taal ter Curering besteld tewerden;

ook komt van Ceram uijt denegorij

aliloela met zijn jonk sterk 15. Cop„

„pen te arriveeren den nachoda Selliwantje

ten handel aanbrengende.

28. p:s Ceramse planken

12. Cromhouten

23. balcken

200. loerie vogels

60 p:s