closeTerug naar inventaris

Transcriptie

October a: 1707

Dingsdag den 2 den Khingebewangsaija binnen de Logie

verscheenen &: 498 st: thin in 245 p: en 87a afgeschrip

Woensdag: 3. ontfingen thin en 400. zakken swarte peper

en wierden twee passen en geleijde brieven ver

bend aan twee Chialoupen des Konings teze

men in heb bende 125 p: pepera 2000p:s thin

Donderdag „a. 4 ontfing en het restantthin van den Jnlander

Vrijdag ƒ„ 5 Schlepter het restant ontfangen thin affin t

Scheepje tot 827 stuks off 492 p: en 104 lb,

bedragende met '2 voorige 2000pin 3692. stukken

6 L: kruijt gekeert

Zaturdagh

7: een Pieke mattroos van de pantj riouw

Sondag„

herwaards gekomen

Maandagi 8. Een Expresse van d: Pantj: D' Baars herwaard

gekomen met sE E: Comp: papieren door de

.Galwet Phoenix van batavia aan gebragt

Dingsdag„ G overleed Savonds alhier den p: Hluijtenan

en Cadet van 't Scheepje rembang Fredrik

Rooterkoper van Edam.

Woensdag 10 niets gepasseert

Donderd: 11 wiero gemelde overleedene begravene

Vrijdag 12 Passeerde den Koning met veele hoffshofs

grooten 'S morgens d’ Logie en retourne

fdel avonds, wierd bij desselfs passagie

met t Gewoonen Palut gegroet

Zaturda g„ 13 ontfangen 202 zakken met Swarte peeper

verscheen den khemaas tommongong bin

nen dit fort en Galwet d’ Phaeni voorthoofd

Sondag - 14

Maandag„ 15 niets andtabels gepasseert dan 't draken

Dingsdag 16 bloed afgescheept

woonsdag 17 ontfingen 't restant Swarte Peeper

Donderdag:18

niets voorgevallen

Vrijdag 19

Zatur dag„ 20 Ging den Eersten Resident ter audientie

bij den Koning

Sondag 21=' niets Gepasseert

maandagt 22 d peeper tot 618. picols afgescheept

Dingsdag 23 't scheepje gemonstenten

woensdag 24 dreeff denzelven aff na beneeden

1

2

Dong

vrijd

Znte

Som

Maar

Din

Won

Doui

Vrijl

ztate